Account succesvol aangemaakt!

U kunt beginnen met het maken van uw nieuwe publicatie op de volgende pagina.

Log in op uw account

Zet uw aanbod op in enkele minuten en promoot het online Gratis cheeckout en klantenondersteuning Winst door uw inhoud wereldwijd te verkopen
Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig Het ingevoerde wachtwoord is ongeldig Succesvol ingelogd ! Wachtwoord vergeten?

Peecho Privacybeleid

Inleiding

Hallo daar! Wij van Peecho begrijpen dat u als bezoeker van onze website (de "Website"), en als (potentiële) gebruiker van onze Peecho diensten (de "Diensten"), wilt weten hoe uw gegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt, overgedragen, opgeslagen en gedeeld.

In dit onderliggende document, het privacybeleid van Peecho (het "privacybeleid"), wordt beschreven hoe ver Peecho gaat om uw privacy te beschermen, inclusief de manieren waarop wij contact met u kunnen opnemen. Het maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden, die u op onze website kunt vinden en alle andere documenten die daarin zijn opgenomen (de "Voorwaarden"). Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, worden gedefinieerd zoals uiteengezet in de Voorwaarden.

Lees dit Privacybeleid zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: support@peecho.com.

Wij werken dit Privacybeleid voortdurend bij, indien nodig, en jaarlijks wordt een formele herziening uitgevoerd. Wij zullen uw informatie behandelen in overeenstemming met het Privacybeleid dat op dat moment van kracht is. Updates zullen openbaar worden gemaakt op de Website en zijn met onmiddellijke ingang van kracht vanaf de datum van publicatie, zoals aangegeven onderaan dit document. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de doeleinden en het beleid die hier worden uiteengezet, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

1. Informatie die wij verzamelen

De informatie die wij verzamelen kan "Persoonsgegevens" bevatten. Dit verwijst naar alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Persoonlijke Informatie die wij verzamelen:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • bankgegevens
 • Navigatie-informatie

Indien u van mening bent dat een van uw contactpersonen ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt verzoeken om deze uit onze database te verwijderen, neem dan contact met ons op via support@peecho.com.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Inhoud die u voor uw Publicaties gebruikt, ook Persoonsgegevens kan bevatten. Houdt u er rekening mee dat dergelijke Inhoud alleen aan websitebezoekers ter beschikking kan worden gesteld indien u ons laat weten dat u wilt dat uw Publicatie zichtbaar is in onze Tijdschriftenwinkel. Anders bent u de enige die deze Publicatie in uw persoonlijke dashboard kan zien. Wanneer een bestelling is geplaatst, kan de Inhoud worden bekeken door ons customer happiness team en de drukker die het drukt, alleen met het doel om de bestelling af te ronden. Daarom mag u alleen Inhoud gebruiken en bijdragen die u gerust onder deze voorwaarden kunt delen, en waarvoor u (indien van toepassing) alle noodzakelijke en geldige toestemmingen hebt verkregen om deze Inhoud te delen en openbaar te maken.

Wij kunnen ook "Navigatie-informatie" verzamelen. Dit verwijst naar informatie over uw computer, apparaat, bezoeken aan de Website en gebruik van de Diensten. Voor onze doeleinden omvat dit uw IP-adres, geografische locatie (stad en/of land), browsertype, verwijzingsbron, duur van de bezoeken, bekeken pagina's, taalvoorkeuren en heat mapping. In sommige gevallen, wanneer de informatie kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zou Navigatie-informatie ook als Persoonlijke Informatie worden beschouwd.

Sommige informatie wordt via de Website verzameld met behulp van cookies in overeenstemming met onze Cookieverklaring. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn functionele cookies, maar voor het gebruik van sommige cookies zullen wij u vooraf om toestemming vragen. In onze Cookieverklaring vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Wij kunnen ook informatie verzamelen om contact met u op te nemen voor direct marketing doeleinden, maar alleen met uw voorafgaande toestemming.

2. Hoe wij Persoonlijke Informatie gebruiken

Website en diensten

 • Wanneer u de Website gebruikt, bent u niet verplicht actief informatie te verstrekken, maar de analysesoftware die wij gebruiken, kan bepaalde Persoonlijke Informatie en Navigatie-informatie verzamelen, zoals uw IP-adres. Wij verzamelen deze informatie om de kenmerken, prestaties en ondersteuning van onze Diensten beter af te stemmen. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonlijke Informatie totdat uw surfsessie bij ons is beëindigd, of totdat u niet langer een profiel bij ons hebt, als dat langer is;
 • Wanneer u zich registreert op de Website, verzamelen wij uw e-mailadres en wachtwoord. Wij gebruiken deze gegevens om uw account aan te maken en te beheren en ter uitvoering van onze overeenkomst om de Diensten aan u te leveren. Wij bewaren de Persoonsgegevens die voor dit doel zijn verwerkt totdat u vijf jaar of langer geen gebruik meer hebt gemaakt van de Diensten;
 • Wanneer u na registratie uw profiel op de Website aanmaakt, zullen wij op optionele basis andere Persoonlijke Informatie verzamelen, zoals naam, adres, postcode, stad, land, telefoonnummer, BTW-nummer en bankrekeninggegevens. U hoeft deze aanvullende informatie niet te verstrekken, maar als u dat doet, zullen wij deze informatie gebruiken om het plaatsen van uw bestellingen te vergemakkelijken, om contact met u op te nemen over uw bestellingen (alleen indien nodig) en om uw winst aan u over te maken. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u vijf jaar of langer geen gebruik meer maakt van de Diensten.
 • Wanneer u Diensten op de Website bestelt, verzamelen wij alle informatie die nodig is om de transactie te voltooien, waaronder uw naam, creditcardinformatie, factureringsinformatie en verzendingsinformatie om onze overeenkomst met u uit te voeren. Wij zullen uw creditcard- of factureringsinformatie nooit opslaan. Wij bewaren de rest van de voor dit doel verwerkte Persoonlijke Informatie totdat u ons laat weten dat u wilt dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen.
 • Wij kunnen persoonlijke informatie en navigatie-informatie over onze diensten van u verzamelen om ons te helpen onze diensten te verlenen, te beheren en te verbeteren.
 • Om de Diensten aan te vragen en te gebruiken, dient u uw volledige naam en e-mailadres aan ons op te geven. Om wijzigingen aan te brengen in de toestemming die u ons geeft, gaat u naar uw gebruikersprofiel.
 • Inzicht in Gebruikersvoorkeuren voor het legitieme doel om onze Diensten te verbeteren. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonlijke Informatie totdat u ons verzoekt deze te verwijderen;
 • Het koppelen van uw navigatie-informatie en persoonlijke informatie om uw voorkeuren en die van mensen zoals u te leren kennen voor het legitieme doel om onze strategie en aanbiedingen te verbeteren. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonlijke Informatie totdat u ons verzoekt deze te verwijderen; en
 • Wanneer u contact met ons opneemt om opmerkingen, vragen of feedback te geven via (in de chat, via support@peecho.com of via het contactformulier op onze website), verzamelen wij uw naam, e-mailadres en uw opmerking, vraag of feedback om uw verzoek, vragen of zorgen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.
 • Wanneer u vrijwillig deelneemt aan een van onze enquêtes, kunnen we aanvullende profielinformatie verzamelen, zoals demografische informatie. Wij gebruiken deze informatie om de functies, prestaties en ondersteuning van onze Diensten beter af te stemmen. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de aanvraagformulieren op de Website of in de Diensten, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en uw opmerking of vraag die u aan ons verstrekt. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.
 • Wanneer u contact met ons opneemt door ons een e-mail te sturen, verzamelen en bewaren wij uw e-mailadres en alle informatie in de e-mail die u ons stuurt en alle informatie die aan de e-mail is gehecht, zolang als dat nodig is. Deze informatie wordt gebruikt om uw e-mail te beantwoorden en eventuele vragen en zorgen die u heeft te beantwoorden. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte persoonlijke informatie totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.
 • Wij kunnen ook, van u, de volgende persoonlijke informatie over uw contacten verzamelen: Naam en adres van een ontvanger van een geschenk, om een aankooporder uit te voeren. Wanneer u ons persoonlijke informatie over uw contacten verstrekt, zullen wij deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor deze is verstrekt. Als u denkt dat een van uw contactpersonen ons persoonlijke informatie heeft verstrekt en u wilt verzoeken om deze informatie uit onze database te verwijderen, neem dan contact met ons op via support@peecho.com.
 • Wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst voor speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven, verzamelen wij uw e-mailadres en naam om u promotionele informatie over onze diensten te verstrekken wanneer u hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicatie. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief / e-mail aanbiedingen door de afmeldinstructies te volgen in de nieuwsbrief / e-mail die u ontvangt of door contact met ons op te nemen via support@peecho.com. Wij bewaren de voor dit doel verwerkte Persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen, kan meer informatie over de door ons uitgevoerde afweging worden verkregen via support@peecho.com.

3. Dienstverleners en overdracht van Persoonsgegevens buiten de EU

De Website en Diensten integreren sommige diensten die door derden worden geleverd, waarvan sommige buiten de EU zijn gevestigd. Dit betekent dat uw Persoonlijke Informatie buiten de EU kan worden overgedragen om ons in staat te stellen de Diensten uit te voeren. Wij kunnen sommige van uw Persoonlijke Gegevens delen met deze dienstverleners zodat zij hun diensten kunnen verlenen, inclusief het verwerken van betalingen, het analyseren van gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, marketingondersteuning, bedrijfsontwikkeling, drukwerk, verzending en klantenservice.

Om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie worden verwerkt, gebruikt, opgeslagen en overgedragen, maakt Peecho gebruik van dienstverleners die voldoende garanties bieden voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Voor dienstverleners die Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland) kunnen overdragen, bevestigt Peecho dat het passende waarborgen voor dergelijke overdrachten implementeert (bijv. Standaardcontractbepalingen van de EU).

Let op, de voorwaarden en het privacybeleid van de dienstverleners die wij gebruiken kunnen ook op u van toepassing zijn, in het bijzonder: Google Analytics, Intercom, Google Tag Manager, Mixpanel, Hotjar. Uw aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden van de dienstverleners is vereist om toegang te krijgen tot de Website en Diensten.

Ontkenning: Dit overzicht van Service Providers is een momentopname. Peecho streeft ernaar deze lijst zo actueel te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Echter, gezien het dynamische karakter van het internet en de vele (externe) partijen die hierbij betrokken zijn, is het mogelijk dat niet alle actuele Service Providers te allen tijde vermeld staan.

4. Externe websites

De Website en Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Het feit dat wij deze koppelingen aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, noch hun inhoud, eigenaars of praktijken goedkeuren. Peecho heeft geen controle over of neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of praktijken van deze andere websites of derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die andere websites, die onder hun eigen voorwaarden en beleid vallen.

5. Knoppen voor sociale media

Op onze website maken wij gebruik van de social media plug-ins van platforms zoals Facebook en G-mail. De plug-ins zijn te herkennen aan de social media buttons met de logo's van deze bedrijven.

Wij hebben deze plug-ins geïmplementeerd met behulp van de zogenaamde 2-click oplossing. Dit betekent dat wanneer u op onze website surft, er in eerste instantie geen informatie over u wordt verzameld door de aanbieders van deze social media plug-ins. Pas als u op een van de plug-ins klikt, worden uw gegevens doorgegeven: door het activeren van de plug-in worden gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende plug-in-aanbieder en door deze opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking door deze aanbieders van sociale media en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden of de bewaartermijnen.

Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door socialemediaplatforms is te vinden in het respectieve gegevensbeschermingsbeleid van deze aanbieders, waar u ook verdere informatie vindt over uw rechten en opties voor privacybescherming. Raadpleeg de websites van deze socialemediaplatforms voor hun beleid inzake gegevensbescherming.

6. Getuigenissen en citaten van klanten

We kunnen getuigenissen en citaten van klanten op de Website of in ander marketingmateriaal publiceren, die enige Persoonlijke informatie kunnen bevatten. Peecho verkrijgt toestemming van elke klant en de genoemde personen voorafgaand aan publicatie. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als u in een getuigenis of citaat van een klant wordt genoemd en uw toestemming wilt intrekken, kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar support@peecho.com.

7. Informatie van kinderen

De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust informatie over Kinderen, maar als u denkt dat wij onopzettelijk informatie over Kinderen hebben verzameld, neem dan contact met ons op via support@peecho.com zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

8. Wij verkopen geen persoonlijke informatie

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie nooit aan derden verkopen.

9. Bewaring van persoonlijke informatie

Wij bewaren de Persoonlijke Informatie zo lang als wij redelijkerwijs nodig achten voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, waarna wij de informatie op veilige wijze zullen verwijderen. U kunt ons te allen tijde vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@peecho.com.

10. Uw rechten

Met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie, heeft u het recht om:

 • Verzoek dat uw Persoonsgegevens niet worden verwerkt;
 • Bekijk de Persoonlijke Informatie die wij over u hebben;
 • Verzoek dat uw Persoonsgegevens niet worden gebruikt om contact met u op te nemen voor direct marketing doeleinden;
 • Verzoek om correctie van eventuele fouten in of bijwerking van de Persoonlijke Gegevens die wij over u hebben;
 • Verzoek dat uw Persoonsgegevens niet worden gebruikt voor het opstellen van profielen;
 • Verzoek dat uw Persoonlijke Informatie helemaal niet wordt gebruikt om contact met u op te nemen;
 • te verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie wordt overgedragen of geëxporteerd naar een andere organisatie, of uit onze bestanden wordt verwijderd; of
 • De toestemming die u ons hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, te allen tijde in te trekken.

Stuur uw verzoek per e-mail naar support@peecho.com. Wij zullen zonder onnodige vertraging reageren en u uiterlijk binnen 30 dagen hiervan op de hoogte stellen. Wij kunnen u enkele verificatievragen stellen alvorens u Persoonlijke Gegevens te verstrekken.

Direct Marketing

Wij wijzen u erop dat het verzamelen, verwerken, gebruiken, delen, opslaan en overdragen van sommige van uw Persoonlijke Gegevens noodzakelijk kan zijn voor het verlenen van de Diensten. Zonder deze Persoonlijke Informatie is het voor u niet mogelijk om gebruik te maken van onze Diensten. Indien wij een verzoek ontvangen om Persoonsgegevens te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, zullen wij contact met u opnemen en met u samenwerken om een redelijke oplossing te vinden.

U kunt uw toestemming voor direct-marketingcommunicatie en/of daarmee verband houdende profilering te allen tijde intrekken door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan onze e-mails, of door contact met ons op te nemen via e-mail op support@peecho.com.

Als u een gebruiker van onze Diensten bent, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van e-mails met betrekking tot uw account, de Diensten en transacties.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken of de manier waarop wij een verzoek van u hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u woont of werkt of van het land waar u van mening bent dat uw gegevens door ons niet rechtmatig zijn verwerkt. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en willen u verzekeren dat wij ons best zullen doen om uw eventuele ontevredenheid op te lossen. Het is ook mogelijk om een klacht bij ons in te dienen per e-mail naar support@peecho.com.

11. Beveiliging

Wij gebruiken een reeks beveiligingstechnologieën en -processen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking, waaronder versleuteling van Persoonlijke Informatie zowel in transit als in rust met gebruikmaking van de modernste versleutelingsalgoritmen en volgens de beste praktijken. Wij slaan alle gegevens op in privé Amazon-buckets. Lees meer over hun beveiligingsmaatregelen via deze link.

12. Verplichte openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken of openbaar maken indien de wet dit vereist, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit gebruik of deze openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, activiteiten of Gebruikers te beschermen; om te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel of juridisch proces; of om anderszins onze contractuele verplichtingen met u na te komen.


Wij kunnen de gegevens die wij beheren, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, overdragen in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf.


Laatste update: 22 mei 2018.